Konfidencialitātes politika

Vispārīgi noteikumi

Privātuma un preču pirkšanas noteikumi elektroniskajā veikalā www.hauteboheme.lt (turpmāk - Noteikumi) ir izveidoti, lai aizsargātu jūsu (turpmāk - Pirkētājs) un elektroniskā veikalā www.hauteboheme.lt (turpmāk - Veikals) preces pārdodamās SIA "White Studio" (turpmāk - Pārdevējs) tiesības, nosaka abu pušu pienākumus, atbildību, personas datu aizsardzības noteikumus un citas ar preču pirkšanu - pārdošanu Veikalā un tiešās reklāmas piedāvājumiem saistītās prasības. Pirkētājs, pirkot internetā, veidojot preču grozu un sākot aizpildīt pasūtījuma formu un atzīmējot atzīmi pie teikuma "Piekrītu noteikumiem", apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, piekrīt tiem un saņemas to ievērot.

Pārdevējs - LR VĪ "Reģistru centrs", Juridisko personu reģistra Vilņas filiālē reģistrēta uzņēmuma SIA "White Studio", juridiskās personas kods 303456439, adrese: Dariaus un Girėno 1-10, 29116, Anykšči, e-pasts: [email protected]

Personas datu apstrāde

1. Pirkētam, pasūtot preces elektroniskajā Veikalā, reģistrācija nav obligāta, taču lai nodrošinātu pareizu pasūtījuma izpildīšanu, nepieciešams sniegt tādus personas datus kā vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs un citus pasūtījumā norādītos datus.

2. Pirkētājs apstiprina, ka viņš zina par savu tiesību atteikties sniegt savus personas datus, taču saprot, ka personas dati ir nepieciešami un nepieciešami preču pasūtījuma izpildei, un ja Pirkētājs nesniedz šādus datus un nesaskaņo, lai tie tiktu apstrādāti 5. punktā norādītajiem mērķiem, preču pirkšanas - pārdošanas Līgums nevarēs tikt noslēgts un izpildīts.

3. Pirkējs, reģistrējoties elektroniskajā Pārdošanas vietnē un (vai) piedāvājot precīm, apstiprina, ka viņš piekrīt piedāvāt šajās Noteikumos, reģistrācijas formā un preču pasūtījuma formā norādītos personas datus un nepretendē, ka Pārdevējs šos datus apstrādātu šīs 5. punkta norādītajiem mērķiem.

4. Pircēja personas dati, norādīti 1. punktā, tiek savākti un apstrādāti elektroniskās tirdzniecības mērķiem (noslēgt Līgumu, apstrādāt preču pasūtījumus, izrakstīt finanšu dokumentus, atrisināt jautājumus, saistītus ar preču piegādi un pārnešanu, izpildīt citus līgumu saistības).

5. Pirkēja un citu www.hauteboheme.lt interneta vietnes apmeklētāju personas dati (e-pasta adrese) tiek savākti un apstrādāti tiešās mārketinga mērķiem tajā gadījumā, ja Pirkējs, preču pasūtīšanas laikā, norāda atzīmi, ka piekrīt saņemt tiešās mārketinga piedāvājumus, bet citi www.hauteboheme.lt interneta vietnes apmeklētāji norāda savu e-pasta adresi sadaļā "Jaunumi". Pirkējs un citi www.hauteboheme.lt interneta vietnes apmeklētāji jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu Pārdevējam apstrādāt personas datus tiešās mārketinga mērķiem, sniedzot par to atbilstošu ziņojumu Pārdevējam.

6. Pircēja un citu tīmekļa vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētāju personas dati tiek apstrādāti un glabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

7. Pircēja personas dati tiek glabāti un izmantoti elektroniskās komercijas vajadzībām 10 (desmit) gadus pēc Līguma noslēgšanas.

8. Pircēja un citu tīmekļa vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētāju personas dati tiek glabāti un izmantoti tiešā mārketinga nolūkos 1 (trīs) gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas tīmekļa vietnē www.hauteboheme.lt vai White Studio UAB veikalā vai īsāku laiku, ja tiek saņemts Pircēja lūgums atteikties no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

9. Pārdevējam ir tiesības sniegt Pircēja un citu tīmekļa vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētāju personas datus trešajām personām pēc savas izvēles tikai 4. un 5. punktā noteiktajiem mērķiem un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Nekādā citā gadījumā Pircēja un citu www.hauteboheme.lt tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati netiek izpausti trešajām personām bez iepriekšējas Pircēja un citu www.hauteboheme.lt tīmekļa vietnes apmeklētāju piekrišanas. Pircēja un citu vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētāju personas dati var tikt izpausti valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai vai regulatīvajām iestādēm, bet tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja to prasa piemērojamie tiesību akti vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

10. Pārdevējs personas datu apstrādei piemēro Lietuvas Republikas likumā "Par personas datu tiesisko aizsardzību" un Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās drošības un apstrādes prasības.

11. Pārdevējs veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu visu apstrādāto personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu personas datu nozaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visiem citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem.

12. Pircējam un citiem tīmekļa vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētājiem ir šādas tiesības attiecībā uz personas datiem:

12.1. pieprasīt, lai Pārdevējs ļauj piekļūt datiem un tos labot vai dzēst, vai ierobežot datu apstrādi;

12.2. tiesības iebilst pret datu apstrādi;

12.3. tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

12.4. tiesības atsaukt piekrišanu;

12.5. tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

13. Pircējs un citi tīmekļa vietnes www.hauteboheme.lt apmeklētāji var izmantot savas tiesības, sazinoties ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected] vai pa pastu uz adresi UAB "White Studio", Dariaus ir Girėno 1-10, 29116, Anykščiai, Lietuva.

14. Pircējam, reģistrējoties interneta veikalā, aizpildot pasūtījuma veidlapu vai citādi izmantojot interneta veikalu, ir jānorāda pilnīgi un pareizi dati. Ja Pircēja sniegtie dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā, pasūtījuma veidlapā vai citādā tiešsaistes veikala izmantošanas veidā sniegto datu pareizību un ir atbildīgs par sekām, kas izriet no sniegto datu neprecizitātes vai neprecizitātes.

15. Reģistrējoties Interneta veikalā un pasūtot preces, Pircējs apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešām personām. Ja trešā persona, kas pieslēgusies ar Pircēja pieteikšanās datiem, izmanto Pārdevēja piedāvājumus interneta veikalā, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

Ja uzskatāt, ka jūsu sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi [email protected]. Mēs nekavējoties labosim jebkādu nepareizu informāciju.

atjaunināšana…
  • Grozs ir tukšs.